Våra Truckutbildningar

Forklift truck and box

För att få köra truck krävs att man har tillräckliga kunskaper och arbetsgivarens tillstånd-helst i skriftlig form. Detta får man om man genomgår en truckförarutbildning som följer Läroplan för truckförarutbildningar TLP10 framtagen  av arbetsmarknadens parter inom vissa avtalsområden. Efter genomförd utbildning och klarad examen erhåller man ett förarintyg, truckkort.

.

A-utbildning truck

A-utbildning enligt TLP 10 täcker truckkategorier enligt nedan. Utbildningen genomförs på upp till 2 dagar fördelat på teori och praktik.

Innehåll: Truckens konstruktion. Ett ergonomiskt arbetssätt. Daglig tillsyn och skötsel. Material och godshantering. Trafik och säkerhet.

Utbildningsintyg:Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

B-utbildning truck

B-utbildning enligt TLP 10 omfattar truckar enligt nedan. Vilket innefattar truckar i kategori A och B.
B-utbildningen består av upptill 16 timmar teori och praktik.

Innehåll: Trucktyper samt deras användningsområden. Truckens konstruktion. Ett ergonomiskt arbetssätt. Daglig tillsyn och skötsel. Material och godshantering. Trafik och säkerhet.

Utbildningsintyg: Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

Vid en schemalagd B-utbildning ingår normalt praktik på ledstaplare, skjutstativtruck och motviktstruck.

C-utbildning truck

Omfattningen i en C-utbildning enligt TLP 10 beror på elevens förkunskaper och vilken maskintyp det gäller.
Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

Innehåll: Maskintyp. Maskinens konstruktion. Maskinens arbetssätt. Daglig tillsyn. Material- och godshantering. Trafik och säkerhet.

Utbildningen anpassas till varje företag och arbetssituation. Ta kontakt med oss för vidare diskussion!