Fallskydd

Den som utför arbete på hög höjd måste kunna förebygga fallrisker. Finns det inga skyddsräcken eller annan fallskyddsutrustning ska personlig fallskyddsutrustning (PFU) användas. Hur den ska vara utformad regleras av lagar, föreskrifter och standarder. Kursdeltagarna får lära sig grundprinciperna samt vilken sorts PFU som krävs för olika typer av arbete på hög höjd. Kursen vänder sig till alla som arbetar med fallskydd och som, direkt eller indirekt, ansvarar för, planerar, monterar eller hanterar fallskydd. Utbildningen följer AFS föreskrifter och EU-direktivet.

Kurslängd

1 halvdag

Kursinnehåll

  • Fallskydd
  • Grundläggande PFU och produktkategorier
  • Räddningsplan och evakuering
  • Skötsel, förvaring och underhåll
  • Produktkategorier
  • Planering och riskbedömning
  • Arbetsmiljölagen, föreskrifter och standarder
  • Skyldigheter arbetsgivare/arbetstagare
  • Praktiska övningar och teoriprov

Förkunskaper

18 år och god förståelse i svenska språket.