Liftutbildning repetition

LLP utbildningsbevis är giltigt i 5 år. För att behålla kunskaperna på en acceptabel nivå ska liftförare repetera grundutbildningen. Fokus är säkerhet, vanliga tillbud/olyckor, riskhantering, riskanalys, åtgärder före körning etc. Deltagare måste ha ett utbildningsbevis för grundläggande liftutbildning enligt LLP. Har man gått en annan liftutbildning måste den kompletteras med grundutbildning enligt LLP. Godkänt teoretiskt och praktiskt prov ger ett förnyat LLP utbildningsbevis som är giltigt i 5 år.

Kurslängd

1 halvdag

Kursinnehåll

  • Nyheter i den tekniska utvecklingen
  • Daglig tillsyn
  • Riskanalys och riskhantering
  • Säkerhet
  • Tillbud och Olyckor
  • Fallskydd i lift
  • Teoretiskt och praktiskt prov

Förkunskaper

18 år och god förståelse i svenska språket.