Heta Arbeten

Svetsning, skärning, lödning, slipning samt arbete med varmluftspistol etc ökar risken för gnistbildning och brand. Enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter måste alla som utför heta arbeten samt brandskyddsansvariga och brandvakter vara utbildade. Kursen vänder sig till alla som utför heta arbeten samt arbetsledare och beställare av heta arbeten som har det formella brandskyddsansvaret. Utbildningen följer Svenska Brandskyddsföreningen. Efter godkänt prov får deltagarna ett utbildningsbevis som ger behörighet i 5 år.

Kurslängd

1 heldag

Kursinnehåll

  • Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning
  • Brandfarliga arbeten och förebyggande brandskydd
  • Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
  • Organisation på tillfälliga arbetsplatser
  • Brandfarlig vara och EX-miljö
  • Tätskiktsarbete
  • Teoretiska och praktiska prov