Travers och Säkra Lyft

Att utföra tunga lyft med travers eller telfer ställer stora krav på kunskaper och omdöme. Därför måste alla som använder lyftanordningar ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap i hur arbetet ska utföras. Kursen vänder sig till alla som arbetar med travers eller telfer samt till arbetsledare och skyddsombud som planerar arbetet med lyftanordningar. Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrifter och den internationella standarden SS-ISO 23853:2006.

Kurslängd

1 heldag

Kursinnehåll

  • Planering, manövrering och körteknik
  • Lastkoppling, redskap och vinklar
  • Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster
  • Daglig kontroll av lyftanordningar och lyftredskap
  • Planering och riskbedömning
  • Arbetsmiljölagen, föreskrifter och standarder
  • Skyldigheter arbetsgivare/arbetstagare
  • Teoretiska och praktiska prov

Förkunskaper

18 år och god förståelse i svenska språket.