Liftutbildning grund

Liftutbildningen innehåller såväl teori som praktiska prov av olika sorters liftar under realistiska arbetsförhållanden. Efter godkända slutprov får kursdeltagarna ett utbildningsbevis för grundläggande liftutbildning (LLP).

Kursen vänder sig till alla som ska använda mobila arbetsplattformar samt arbetsledare, skyddsombud och personal för service/reparationsarbeten. Utbildningen följer liftläroplanen (LLP) från Liftutbildningsrådet (LUR) samt den internationella standarden SS-ISO 18878:2004.

Kurslängd

1 heldag

Kursinnehåll

  • Maskintyper
  • Liftens uppbyggnad
  • Kontroll och besiktning
  • Arbetssätt/handhavande
  • Säkerhet
  • Arbetarskydd och lagar
  • Daglig tillsyn
  • Manöverorgan/symboler och arbetskorg
  • Praktiska övningar
  • Teoretiskt och praktiskt prov

Förkunskaper

18 år och god förståelse i svenska språket.