Säkra Lyft och Säker Lastkoppling

Alla som genomför tunga lyft måste kunna arbeta effektivt och säkert samt veta hur man hanterar och kopplar olika typer av lyftredskap och lyftanordningar. Kunskap om roller, ansvar och signalering är också viktigt. Kursen vänder sig till alla som i arbetet ska koppla en last. Utbildningen följer svenska lagar, föreskrifter och standarder.

Kurslängd

1 halvdag

Kursinnehåll

  • Lyftredskap och lyftanordningar
  • Kontroll av lyftdon
  • Roller och ansvar vid lyftarbete
  • Lastkoppling, redskap och vinklar
  • Signaler och tecken
  • Säkerhetsregler för lastkopplare
  • Planering och riskbedömning
  • Arbetsmiljölagen, föreskrifter och standarder
  • Praktiska övningar och teoriprov

Förkunskaper

18 år och god förståelse i svenska språket.